Büyünün Tesiri Var Mı Gerçek Mi?

Sihir ya da büyünün varolduğu bir gerçektir ancak tesiri konusunda net bir görüş yerine farklı görüşler ileri sürülmüştür.

İçlerinde Ehli Sünnet alimlerinin de bulunduğu bir kısım kimseler de, büyünün etkisine inanmayıp, Allah’ın izin vermediği hiçbirşey gerçekleşemez diyerek, Mutelize’ye uygun bir görüşle Allah böyle şeylere izin vermez demişlerdir. Ancak bu görüş çok isabetli olmasa gerektir. Çünkü dünya bir imtihan yurdudur. Burada herşey sebepler dairesinde cereyan eder. İnsan, ister iyiyi, isterse kötüyü tercih edip istesin, Allah o fiili yaratır. Elbette herşeyi yaratan Allah’dır. Allah kötü şey yaratmaz demek, güya kötülüklerdem Allah’ı tenzih etmek anlamına geliyor gibi görünüyor. Ancak o zaman var olan kötülüklere başka bir fail ve yaratıcı aramak akla geliyor ki, bu Allah’ı kötü işlerden ve şerlerden tenzih etme adına bile olsa şirke giden açık bir yoldur. Her şeyi yaratan Allah’tır. Kul ister Allah yaratır. Bunun hayır ve şer olması fark etmez.

Burada yalnız şunu söylemek yerinde olur ki, kişinin Allah’a sığınması iman ve ibadet konusundaki titizliği ile, büyünün tesir etmesinde etkili olan Şeytan’ın telkinlere kulak asmaması, Şeytan’ın insanlar üzerinde etkisini azaltır ve büyünün tesirinden de korunmuş olur. Çünkü şeytanı yaptığı sadece telkin yoluyla korkutmak, şüpheye düşürmek, vesvese vermekten ve temelsiz kuruntulardan, neticesi olmayan vaatlerden başka bir şey değildir. Nitekim Kur’an-I Kerim’de:

“(Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir, halbuki Şeytan’ın onlara söz vermesi aldatmacadan başka birşey değildir” buyuruluyor.

Büyünün Gücü

Sihrin en büyük tesiri ruhlar üzerindedir, fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlakı perişan eder, toplumların altını üstüne getirirler. Şu halde sihrin aslı yoktur diye aldanmamalıdır.

Categories: Genel

Leave a Reply


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Populer Medyumlar

Aşk Büyüsü Nasıl...

Aşk Büyüsü vefk adı verilen özel bir uygulama ...

Büyü

Büyü Nedir? Büyü  reçetelere, formüllere, nesnelere dayanan, bunlara değişik ...

Büyü Bozma

Büyü Nasıl Bozulur Bu büyü denilen illet ne yazık ...

Büyü Çeşitleri

İnsanoğlu yaratılışından bu yana, her çağda bilinmezliğin kapılarını ...

Büyünün Tesir Ve...

Büyünün Tesiri Var Mı Gerçek Mi? Sihir ya da ...